Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Doge Collection.

E-mail

Inloggen

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Zoeken

Disclaimer

Doge Collection B.V., Oisterwijk. Alle rechten voorbehouden. Geen onderdeel van deze website, daaronder tekst en fotomateriaal begrepen, mag worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook middels kopie, print, microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doge Collection B.V. Het zonder toestemming kopiƫren of gebruiken van deze website maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Doge Collection B.V. en door haar ingeschakelde derden.

Doge Collection B.V. heeft deze website met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en de website wordt door haar onderhouden. Doge Collection B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Doge Collection B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze website en de daarop geplaatste informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten voortvloeiende uit het bezoeken van deze website. De gegevens op de website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Doge Collection B.V. verplicht zich niet de informatie op de website te actualiseren dan wel eventuele fouten te corrigeren. De gegevens op deze website geven algemene informatie en de gebruiker van deze website kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht ontlenen.

Doge Collection B.V. kan niet garanderen dat deze website continue foutloos functioneert. Indien er op deze sites links naar andere websites worden aangeboden betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat Doge Collection B.V. verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan.

Voorzover de gebruiker van deze website gebruik maakt van de diensten en goederen die door Doge Collection B.V. op deze website worden aangeboden, zijn op die diensten uitdrukkelijk de Algemene Verkoopvoorwaarden van Doge Collection B.V. toepassing. Bij gebruik van deze diensten of goeden wordt gebruiker geacht te hebben ingestemd met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Preston Ability bv

Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde

Telefoon: 0031 (0)36 53 53 580

E-mail: info@prestonability.com